Minőségi Faipari Termékek Készítése
Ön Megálmodja, Mi Megvalósítjuk

MENÜ

Mekkora egy lakás hővesztesége, mit tehetünk?

 
 

Mekkora a hővesztesége lakásainknak?
Lakásunk ablakai jelentős veszteségforrások. Egy családi háznál a fűtési költségek 30-40%-a, egyszintes sorháznál 40-45%-a, a sok üvegfelületet tartalmazó nagy sorházaknál akár 75-80%-a az ablakon-ajtón keresztül távozó hőt fe­dezi!

Rengeteg meleg szökik ki az ablakkeret és az ablakszárny közötti réseken, - ezt filtrációs veszteségnek nevezik. Hagyo­mányos nyílászárókat tartal­mazó épületnél a fűtési költsé­gek 5-20%-át emiatt a filtrá­ciós veszteség miatt kell kifizet­nünk.

  

Melyik ablak jó?

Amelyiknek kicsi a hőátbocsátó képessége, vagyis alacsony a „k-értéke”.

 

Mi az a „k-érték”?

Ez az a szám, amely a felüle­tek hőátbocsátó képességét jellemzi. (Ma már sokszor lát­hatjuk, hogy az új nyílászárókat is ennek az értéknek a megadá­sával kínálják eladásra.)

Míg egy átlagos téglafal négy­zetméterenként 0,5...1 egység­nyi hőt enged át (ennyi a „k-értéke”) - addig egy hagyomá­nyos kétszárnyú ablak hővesztesége ennek akár öt-tízszerese is lehet, vagyis 4,5...5 egység!

 A hőveszteségek csökkentésére új, energiatakarékos ablaktípu­sokat fejlesztettek ki. Tökélete­sítették az üvegezést és jól záró keretszerkezeteket fejlesztettek ki.

 

Mi a hőszigetelő („termo”) -üveg?

 A legegyszerűbb hőszige­telő üveg összeragasztott üveglapokból áll. Az ilyen felület 40%-kal, ha hősugárzást visszaverő bevonat is van rajta, akkor kb. 60%-kal kevesebb hőt enged át, mint a hagyomá­nyos ablak. Az igazán jó hőszi­getelő üvegeknél a két üvegré­teg közötti teret szigetelő gázzal töltik ki, így hőátbocsátásuk csak negyede a megszokott ablakokénak.

 

Hogyan csökkenthetjük lakásunk hőveszteségét?

Ha többet tudunk rá áldozni... - Az ablakok hővesztesége mérséklésének legjobb módja a régi, rossz ab­lakok cseréje műanyag (vagy korszerű fa) tokozású, igen jó hőszigetelő üveggel rendelkező ablakra. Ez a kétségkí­vül teljes értékű megoldás, azonban igen drága. Ha azonban építkezünk, vagy mégis a régi ablakok cseréje mel­lett tudunk dönteni, feltétlen legyen a nyílászáró kiválasztás egyik szempontja a hő­átbocsátási tényező, vagyis a „k”. Lehet, hogy a jobb hőtechnikájú ablak többletkölt­sége egy-két év alatt meg­térül.  A több- többet hoz...

 

Menü

Szavazás

Tervez e a közeljövőben nyílászáró cserét
igen tervezek
egyenlőre nincs tervben
Asztali nézet